Зграда Аероклуба бтд

  • Era/Century: 20th
  • Dating: 1932.
  • Material: ozolide paper
  • Technique: printing
  • Dimensions: ширина 57,8 х висина 44,7 цм; 56,7 х 41,7 цм
  • ID Number: ЛМЗ_9; ЛМЗ_42
  • Property: Belgrade City Museum
  • On Display: No
There is no translation available.

Део конкурсне документације за зграду Аероклуба на углу улица Узун Миркове и Краља Петра у Београду за који је Злоковић награђен откупом. 

Сл. 1 - Изглед главне и бочне фасаде

Сл. 2 - Изглед основе приземља (размера 1:100)

Зграда је 1935. саграђена према пројекту архитекте Војина Симеоновића.

© Услови коришћења

Contact

Angelina Banković
Urban Planning and Architecture
1 Zmaj Jovina Street, Belgrade
+381 11 263 08 25
Mobile: 060 500 51 63
Fax: +381 11 328 35 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard