Зграда Ивана Јеремића у Косовској улици број 7 у Земуну

  • Era/Century: 20th
  • Material: paus paper
  • Technique: Indian ink
  • Dimensions: ширина 70,5 х висина 52,7 цм
  • Property: Belgrade City Museum
  • On Display: No
There is no translation available.

Пројекта зграде Ивана Јеремића у Косовској улици број 7 у Земуну, у размери 1:100, на којем се налази 11 цртежа: основа подрума и темеља, основа приземља, основа спрата и детаљ споредног степеништа. У средњој зони су ситуација, основа и пресек помоћне зграде и скроз десно потпис аутора, Милана Злоковића.

© Услови коришћења

Contact

Angelina Banković
Urban Planning and Architecture
1 Zmaj Jovina Street, Belgrade
+381 11 263 08 25
Mobile: 060 500 51 63
Fax: +381 11 328 35 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard