|||| |||| ||||

[Економски факултет]

There is no translation available.

Цртеж објекта дат у виду кубичних форми. Највероватније се ради о конкурсном раду за зграду Економског факултета у Земуну из 1948. године, или o комплексу зграда Економског и Правног факултета у Земуну из 1949. године.

Contact

Angelina Banković
Urban Planning and Architecture
1 Zmaj Jovina Street, Belgrade
+381 11 263 08 25
Mobile: 060 500 51 63
Fax: +381 11 328 35 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard