Плоча из темеља језуитске цркве са натписом о оснивању цркве

  • Era/Century: 18th
  • Dating: 1732.
  • Technique: casting, incising
  • Dimensions: висина 18,5 x ширина 16,5 цм
  • ID Number: ТАЗ 1970
  • Property: Belgrade City Museum
  • On Display: The Residence of Princess Ljubica
There is no translation available.

© Услови коришћења

Правоугаона плоча, оштећених ивица, била је фиксирана за камен темељац од тесаног кречњака. Са натписа на предњој страни сазнајемо да је камен темељац поставио вицекомандант Бот/// (нечитљивог имена јер je плоча на том месту оштећена), да је Србијом управљао гувернер принц Александар Виртембершки и да је градски заповедник био Франц Ксавијер Бали Марули. У натпису се спомињу папа Климент XII, цар Карло VI и епископ месни Антоније од Турна. У натпису са задње стране набрајају се часници језуитског реда, а међу њима и шест имена мисионара језуитског дома у Београду. Полагање камена темељца било је 31. јула 1732. године.

Аверс:
D. O. M.
& Ssmo JESU Nomini
Divæq Virgini in Coelum Assumptæ
MARIÆ
Ejus Sponso D. JOSEPHO,
Universæq Angleorum curiæ Tutelarium
Jgnatÿ & Francisci Xaverÿ Indigetum
Honori
Regnante Clemente XII. Pont. Max.
Imperante Carolo VI. Semper Augusto
Episcopo loci Antonio S.R.I.C. á Thurn
Sermo Duc/ Alexādro de Würthenberg;
Totius Comendante Excellmo D. Franc. Xav.
Bali Marulli
Locumtenente Maresschalo,
Albæ Gracæ
In Ecclesia Societatis JESU
Primum lapidem posuit
Vice Comendans D. Marchio Bott ///
D //// A /// or ////////x 7 //

Реверс:
Benedicente Rmo D. Aloys /// A /// Decano
Societatis JESU Genera //
A.R.P. Francisco Retz.
Austriæ Præposito Provincial /
Et Benefactore.
R.P. Francisco Mol/////s.
Ac Domûs Superiore
P. Ignatio C//chi.
P.P. Missionarÿs: Barth. Romedÿs, Benedicto
Maÿerl, Ignatio, Grueber, Ioan: Libenizcki,
Ioan: V//zenböck, Max: Niskens

Et Coadjutore Ædilj
Iosepho Sallinger
////o Festo D. Parentis 31 Julÿ 1732.

Contact

Nika Strugar
The Migration Period and Middle Ages
1 Zmaj Jovina Street, 11000 Belgrade
+381 11 263 08 25
Mobile: 060 500 51 16
Fax: +381 11 328 35 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard