Menu
Здела

Здела

  • Site: Винча
  • Period: Праисторија, енеолит
  • Date: 3200-2800 п.н.е.
  • Culture: Костолачка
  • Material: печена глина
  • Dimensions: h: 7,5 cm
  • Inventory number: АВ 146

Костолачка култура је култура бакарног доба распрострањена углавном у Србији, источној Славонији и северној Босни. То је седелачка популација, која своју привреду заснива углавном на земљорадњи и мањим делом на сточарству. Куће су им најчешће четвороугаоне, већих димензија, а на појединим локалитетима пронађене су и такве чији је један краћи зид у облику апсиде. Иако за разлику од неолитских култура има спорадичних трагова обраде и употребе бакра, та сазнања немају већег утицаја на развој културе и промене у начину привређивања.

Ова мала фрагментована дубока здела је мркоцрвенкасте боје, са цилиндричним вратом. На благо заобљеном рамену очувана је једна од, вероватно, две мале тунеласте дршке наспрамно постављене. Украшена је вертикалним урезаним линијама, које са сваке стране прате коси убоди.

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?