Menu
Бута

Бута

  • Site: Винча
  • Period: Праисторија, енеолит
  • Date: 3400-3200. п.н.е.
  • Culture: Баденска
  • Material: печена глина
  • Dimensions: h: 15 cm
  • Inventory number: АВ 100

Бута, мрке боје, углачане површине незнатно је фрагментована на горњем делу. Елипсоидно дно прати облик суда. На ужим странама је по једна мала тунеласта дршка.

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?