Menu
Свадбени сет

Свадбени сет

  • Site: Винча
  • Period: Праисторија, неолит
  • Date: V миленијум п.н.е.
  • Culture: Винчанска
  • Material: печена глина

Археолошка ископавања 2006. године биће упамћена по керамичким налазима за сада јединственим у винчанској култури. Керамички сет откривен на поду објекта 03/03, скоро квадратне основе, без пећи, ватришта и других трагова радних активности, састоји се од зделе са протомима, врча и три амфоре од којих је једна сачувана готово цела..

Оно што издваја пронађену зделу су осам пластично моделованих протома који изгледају као главе фигурина, типичних за најмлађе фазе винчанске културе. На посуди се разликују две врсте протома – главе са стилизованим рошчићима и главе без икаквих детаља са „птичијим лицем“ – који су наспрамно постављени. Врч са дршком, која представља стилизовану птичју главу, откривен је непосредно поред зделе. Наглашена је ергономија посуда, односно прилагођеност људској руци.

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?