Menu
Антропоморфна фигурина

Антропоморфна фигурина

  • Site: Винча
  • Period: Праисторија, неолит
  • Date: V миленијум п.н.е.
  • Culture: Винчанска
  • Material: печена глина
  • Dimensions: h: 8 cm

Женска фигурина са кратким перфорираним патрљцима руку, који су извучени из основне масе. Дојке и глутеи наглашено су моделовани. На тзв. птичјем лицу представљен је само нос. Одећа је приказана урезима и густим убодима. Читава површина фигурине обојена je црвеном бојом.

Винчанска култура постала је позната широм света захваљујући, пре свега, фигуринама. Милоје Васић, први истраживач Винче открио је више од хиљаду предмета фигуралне пластике. Ископавањима вршеним током седамдесетих и осамдесетих година XX века, као и новим истраживањима која трају од 1998. године, колекција ових предмета се значајно увећала. Оне су обично антропоморфне (људског облика), али има и оних у облику животиња (зооморфних). По димензијама су најчешће такве да се могу држати у руци. Њихова намена није сасвим јасна. Археолози их најчешће објашњавају као култне, магијске или ритуалне и сматрају да су морале имати везе са култом предака. Чињеница је да су фигурине стваране у оквиру строгог канона. На самом почетку винчанске фигурине су биле стубасте и веома су личиле на фигурине које су правили њихови предходници на овом тлу. Полако се развијају и добијају све више детаља тако да данашњи истраживачи са њих могу читати начин одевања, врсту фризуре и моде у украшавању тела. Винчанске фигурине необично су значајне за археологију неолита, и то због чињенице да представљају хронолошки осетљив материјал погодан за датовање, али и праву ризницу података о уметничким стремљењима и друштвеној организацији заједнице.

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?