Calls for Tenders

There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 03/2016
ДОКУМЕНТИ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документција, Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору

There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 02/2016
ДОКУМЕНТИ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документција, Одговор на питање понуђача, Обавештење о закљученом уговору

There is no translation available.


БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 01/2016
ДОКУМЕНТИ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документација, Одговор на питање понуђача, Одлука о додели уговора

Last modified on Tuesday, 08 November 2016
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1/16
ДОКУМЕНТИ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Last modified on Tuesday, 08 November 2016
There is no translation available.

НАЗИВ: ЈНМВ - Текуће одржавање музеја у саставу Музеја града Београда
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 6/15
ДОКУМЕНТИ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Last modified on Thursday, 19 November 2015
There is no translation available.

НАЗИВ: ЈНМВ - Услуге пројектног планирања за израду техничке документације за музеје у саставу Музеја града Београда: Конак кнегиње Љубице и Музеј Младеновца
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 5/15
ДОКУМЕНТИ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Last modified on Monday, 03 August 2015
There is no translation available.

НАЗИВ: ЈНМВ - Набавка опреме за образовање, науку и културу-музејски мобилијар
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 2/15
ДОКУМЕНТИ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ОДГОВОРИ НА ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА, ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ГОВОРУ

Last modified on Thursday, 16 July 2015
There is no translation available.

НАЗИВ: ЈНМВ - Набавка добара: електрична енергија
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 3/2015
ДОКУМЕНТИ: ЈАВНИ ПОЗИВ, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Last modified on Monday, 01 June 2015
There is no translation available.

НАЗИВ: ЈНМВ - Набавка опреме за образовање, науку и културу-музејски мобилијар
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 2/15
ДОКУМЕНТИ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Last modified on Thursday, 23 April 2015
There is no translation available.

НАЗИВ: ЈНМВ - Штампа публикација за потребе Музеја града Београда
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 4/15
ДОКУМЕНТИ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА, ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ИГОВОРУ

Last modified on Wednesday, 22 April 2015
There is no translation available.

НАЗИВ: Jaвна набавка мале вредности: опрема за културу
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 3/14
ДОКУМЕНТИ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Last modified on Monday, 03 November 2014
There is no translation available.

НАЗИВ: Јавна набавка мале вредности услуга штампа публикација за потребе Музеја града Београда
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 2/14
ДОКУМЕНТИ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Last modified on Friday, 19 September 2014
Page 2 of 2

Архива јавник набавки

Contact

Administration Building
Zmaj Jovina 1, Belgrade
011 263 58 86
Fax: 011 3283 504
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.