JAВНА НАБАВКА УСЛУГА - ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА У ОБЈЕКТИМА МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА И ЗА АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ ''БЕЛО БРДО'' У ВИНЧИ ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА

There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1/2017
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Измена конкурсне документације, Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима, Oдлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору

Last modified on Friday, 12 May 2017

Архива јавник набавки

Contact

Administration Building
Zmaj Jovina 1, Belgrade
011 263 58 86
Fax: 011 3283 504
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.