УСЛУГА ДИГИТАЛНЕ ШТАМПЕ ПРАТЕЋЕГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА - ЈНМВ БР 04/16

There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 04/2016
ПРИЛОГ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документација, Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава, Измене и допуне конкурсне документације, Одлука о додели уговора, Обавештење о додели уговора

Архива јавник набавки

Contact

Administration Building
Zmaj Jovina 1, Belgrade
011 263 58 86
Fax: 011 3283 504
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.