Menu

Aрхива пројеката

У оквиру Збирке за архитектуру и урбанизам налази се 3.400 инвентарисаних разгледница Београда. С обзиром да Збирка укупно садржи 16.504 предмета, разгледнице, које чине скоро петину овог броја, представљају њен значајан део. Циљеви пројекта су: набавка адекватне амбалаже за чување разгледница, чишћење/конзервација/рестаурација разгледницa којима је то потребно, дигитализација и смештај у претходно набављену амбалажу, адекватну за њихово чување. Средствима Министарства…

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?