Годишњак града Београда

There is no translation available.

Гласило Скупштине града Београда које је поверено Музеју града Београда да га уређује и издаје. Први број Годишњака изашао је 1954. године. До сада је изашло 64 броја, у којима је објављено преко 800 радова више од 500 аутора свих профила, од дипломираних студената до академика из земље и иностранства. Тематски обрађује све видове људске делатности од најстаријих времена до данас.

Редакција Годишњака града Београда:

директор Музеја града Београда Татјана Корићанац, др Ана Столић, др Весна Бикић, проф. др Александар Кадијевић, проф. др Александар Палавестра, проф. др Александар Фотић, др Предраг Марковић и др Милош Спасић.

Секретар Редакције: Бодин Јовановић

Контакт: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godisnjak LXIII XIV korica web

Пријављивање радова за нови број Годишњака

Обавештавамо Вас да од 15. фебруара 2018. можете да предате своје тесктове за нову свеску Годишњака града Београда. Пријем радова ће трајати до 1. јуна 2018. године.

Радови се предају лично секретару Редакције у Конаку кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8.

Преузмите упутство за предају радова.

Сва питања у вези са Годишњаком можете послати на имејл bodin.jovanovic@mgb.org.rs.

Дигитални годишњаци