Menu

Актуелни пројекти

Пројекти и програми Музеја града Београда реализују се редовним средствима финансирања које обезбеђује Секретаријат за културу Града Београда или ванредним средствима обезбеђеним путем конкурса којима се финансирају пројекте из области културе, уметности и едукације.

Најчешће се ванредна средства обезбеђују преко конкурса Министарства културе и информисања Републике Србије, намењених финансирању и суфинансирању пројеката из области заштите и презентације културног наслеђа.

У оквиру Збирке за архитектуру Београда чува се колекције од 211 планова Београда, из периода од краја 18. до средине 20. века. Половину овог броја чине катастарски планови настали почетком четврте деценије. Сви ови предмети представљају важне изворе за проучавање урбанистичког развоја главног града. Циљ пројекта Превентивна заштита, стручна обрада и унапређење доступности збирке планова. Превентивна заштита подразумева да сви…

Log In or Sign Up

Forgot your password? / Forgot your username?