Актуелни пројекти

Пројекти и програми Музеја града Београда реализују се редовним средствима финансирања које обезбеђује Секретаријат за културу Града Београда или ванредним средствима обезбеђеним путем конкурса којима се финансирају пројекте из области културе, уметности и едукације.

Најчешће се ванредна средства обезбеђују преко конкурса Министарства културе и информисања Републике Србије, намењених финансирању и суфинансирању пројеката из области заштите и презентације културног наслеђа.

×There is no translation available.У оквиру Збирке за архитектуру и урбанизам налази се 3.400 инвентарисаних разгледница Београда. С обзиром да Збирка укупно садржи 16.504 предмета, разгледнице, које чине скоро петину овог броја, представљају њен значајан део. Циљеви пројекта су: набавка адекватне амбалаже за чување разгледница, чишћење/конзервација/рестаурација разгледницa којима је то потребно, дигитализација и смештај у претходно набављену амбалажу, адекватну за…