Menu

Једна мало другачија кућа: археолошка истраживања у Стублинама 2017.

18-25. децембар 2017.
Галерији Спортско-културног центра Обреновац
Аутори изложбе: Драгана Стојић, Ана Живић, Јована Трипковић, Саша Живановић и Милош Спасић

На изложби ће бити приказан одабир око 100 најинтересантнијих налаза са археолошког истраживања у Стублинама које је Музеј града Београда спровео 2017. године. Током ископавања пронађено је више од 50.000 фрагментованих и целих предмета од печене глине, кости, камена и рога.

Овогодишња кампања археолошких истраживања у Стублинама била је усмерена на ископавање једне надземне куће у источном делу насеља. За разлику од 95% објеката идентификованих на снимку геомагнетне проспекције, који имају уједначену оријентацију по правцу север–југ, ова кућа је била оријентисана потпуно другачије, по правцу исток–запад.

Ископавања ове куће предузета су у циљу одгонетања намене, изгледа, начина и времена градње објеката који одступају од уобичајеног канона у оријентацији. Истражени су слојеви који се налазе непосредно изнад рушевине винчанске куће, тако да ће тек наредних година бити познати сви детаљи везани за овај објекат. Међутим, захваљујући ископавањима 2017. већ су познати бројни детаљи. Предмети који су пронађени у нивелационом слоју говоре о ритуализацији чина напуштања старе куће и гашења живота у њој, али и о намери да се кроз чин симболичког полагања предмета искаже континуитет са претходним домом. Велики број антропоморфних фигурина и других предмета посебне намене говори о таквој жељи становника млађег објекта.

Изложбу Једна мало другачија кућа. Археолошка истраживања у Стублинама 2017, можете погледати у Галерији Спортско-културног центра Обреновац до 25. децембра 2017. године.

О локалитету Црквине у Стублинама

Локалитет Црквине у Стублинама налази се у близини Обреновца, на око 50 км југозападно од Београда. Реч је о великом винчанском насељу из периода позног неолита на коме је недеструктивним методама теренске проспекције евидентирано преко 250 кућа и других нерезиденцијалних објеката. Прва археолошка ископавања у Стублинама спроведена су 1967, а од 2008. Музеј града Београда на овом локалитету изводи савремена систeматска археолошка истраживања. До данас је откривен велики број предмета важних за разумевање друштвених динамика у неолиту Централног Балкана. Најзначајнији налаз са Стублина свакако предстваљају 44 стилизоване винчанске фигурине, које су откривене у једној од истражених кућа. Захваљујући резултатима истраживања у Стублинама, Музеј града Београда је 2012. године изложбом METAHOUSING: NEOLITHIC AND MODERN DWELLING IN BELGRADE представљао Србију на Олимпијади културе и Интернационалној изложби архитектуре и дизајна у Лондону. Значај локалитет за културну баштину Србије потврђен је и одлуком Владе Републике Србије, која је 2014. прогласила Црквине у Стублинама за културно добро.

Пријави се