|||| |||| ||||

Трпезно посуђе

  • Период: Средњи век
  • Локалитет: Београдска тврђава
  • Година/датовање: 15-16. век
  • Материјал: керамика
  • Техника: урезивање, витло, глеђосање
  • Димензије: висина 7.8-15 cm
  • Пречник: обода 15.5-25.8 cm
  • Инвентарни број: АС 1159, 1209, 2442; АТ 344, 1888
  • Власништво: Музеј града Београда
  • Изложен/и: Не

© Услови коришћења

Корени београдских грнчарских радионица у средњем веку су у словенском наслеђу. Од XII столећа видљиво је прихватање византијског мајсторства, а материјал са српским обележјима може да се прати на трпезном посуђу од времена краља Драгутина и преласка XIII у XIV век. Од тада су производи београдских грнчара препознатљиви преко ликовно особено решених трпезних здела, све до времена пада града у турске руке.

Архива вести и најава